Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbulYapı Fuarı - Turkeybuild AnkaraYapı Fuarı - Turkeybuild Izmir
Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı

Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul
8 - 12 Mayıs 2018 • İstanbul, Türkiye, TÜYAP Büyükçekmece

Halil İmamoğluHalil İmamoğlu - A sınıfı İş Güvenliği ve Güvenliği Uzmanı1956 yılında doğdu. Ankara İktisadi İlimler Akademisi Ekonomi-Maliye Bölümü'nü bitirdi. 1978 - 2013 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda İş Müfettişi olarak çalıştı; İş Baş Müfettişi olarak emekli oldu. Emeklilik sonrası, iş sağlığı ve güvenliği alanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak birçok işyerinde çalıştı ve halen de çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca, 2013 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve Sosyal Güvenlik ve Hukuk dallarında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor.